Документи

1.Стратегия – СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024 г.

2. Годишен план – Годишен план 2020 – 2021 год.

3.План БДП – План за БДП 2021

4. План за лятна работа –План за лятна работа

5. Дневен режим – Дневен режим на ДГ