План вътрешна и външна квалификация 2023-2024 год.