Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа