За нас


В детска градина „Калинка”, работят добре обучени педагози, които ежегодно посещават организирани обучения по специалността. Работят отлично с децата, като се включват в различни мероприятия и инициативи организирани от общината.

                                                       Виж тук…

   Добре дошли в ДГ „Калинка

ЕКИП

1.Мария Дерменджиева – директорПрофесионално портфолио на Мария Дерменджиева

2. Диана Червенкова – старши учител – Професионално портфолио на Диана Червенкова

3.  Веска Костадинова – учител  – Професионално портфолио на Веска Костадиноваа

4. Цветанка Маркова – учител – Професионално портфолио на Цветанка Маркова

5. Атанаска Шагова – учител – Професионално портфолио на Атанаска Шаговаа

6. Румяна Караджова – учител – Професионално портфолио на Румяна Караджова

7. Здравка Ламбрева – учител – Професионално портфолио на Здравка Ламбрева

8. Калинка Узунова – старши учител по музика –Професионално портфолио на Калинка Узунова

9.Костадина Шарланджиева – учител – Професионално портфолио на Костадина Шарланджиева

10.Мария Копривленска – учител – Професионално портфолио на Mария Копривленска

 

11.Даниела Тетимова – медицинска сестра – 

12.Иван Орманлиев – касиер – домакин – 

13.Костадинка Лапчева – готвач –