Прием


 
Уважаеми родители,

ДГ „Калинка” приема целогодишно деца и ги разпределя  по възрастов принцип в съответните групи. Всички деца са добре дошли при нас.

Заявление може да изтеглите оттук